Microsoft office 365 Business Basic

Global admin office 365 Business Basic

  • Tạo và quản lý được 10 user
  • Mỗi user tạo ra có Outlook 50GB
  • Mỗi user tạo ra KHÔNG thể kích hoạt office trên PC
  • Bàn giao full quyền quản lý
  • Gia hạn hàng năm : giá 0 đồng
  • Giá bán :

Giá của hãng xem tại đây : https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/business/microsoft-365-business-basic

Chính sách bảo hành và sử dụng

Mọi giao dịch liên hệ Email : quy.nh@nguyenquy.com

Microsoft office 365 A1

Bình luận

Blog: Nguyễn Quý