Microsoft office 365 A1

Global admin office 365 A1

  • Tạo và quản lý được 1000 user (500 giáo viên + 500 sinh viên)
  • Mỗi user tạo ra có Outlook 50GB, hỗ trợ tăng lên 100GB nếu muốn.
  • Mỗi user tạo ra KHÔNG thể kích hoạt office trên PC
  • Bàn giao full quyền quản lý
  • Giấy phép : không hết hạn
  • Giá chỉ có:

Xem chính hãng tại đây : https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans

Tiện ích bổ sung:

  • Nâng số lượng tùy nhu cầu của khách
  • Nâng lên gói A1 Plus, A3, A5 tùy nhu cầu khách hàng

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên máy tính ở tối đa năm PC hoặc máy Mac.
Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa năm máy tính bảng và năm điện thoại.

Chính sách bảo hành và sử dụng

Mọi giao dịch liên hệ Email : quy.nh@nguyenquy.com

Microsoft office 365 Business Basic

Bình luận

Blog: Nguyễn Quý